Veiligheid

Aan het beoefenen van elke luchtsport zijn risico’s verbonden, ook aan deltavliegen. Deze risico’s zijn echter eenvoudig te beperken.

Om veilig te leren deltavliegen moet er aan twee randvoorwaarden worden voldaan.

* Goed, geschikt materiaal
* Een gedegen opleiding

Deltavliegen is een sport die eind jaren 60 ontstond. De eerste piloten startten destijds zonder begeleiding met hun zelfgebouwde vleugel van bamboe en plastic! In die tijd gebeurden er veel ongelukken. Mensen die onbekend zijn met deltavliegen denken soms nog steeds dat deze sport gevaarlijk is.
Gelukkig ligt deze tijd al lang achter ons. Moderne vleugels zijn veilig en stabiel in nagenoeg alle vliegsituaties. Alle materialen moeten voldoen aan strenge eisen en worden officieel gekeurd door onafhankelijke instanties. Vanzelfsprekend voldoen onze materialen aan deze eisen.

De tweede randvoorwaarde is een gedegen opleiding. Deltavliegschool Vlieg Uit is erkend door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Wij verzorgen een uitstekende opleiding die je opleidt tot een door de KNVvL erkend brevet. In alle cursussen ligt het accent op veiligheid en leren cursisten geleidelijk alle vliegtechnieken en de benodigde theorie. Hierdoor worden de risico’s tot een minimum beperkt.

Wim Egelmeers en veilig vliegen zijn voor mij twee identieke begrippen (Jeroen Roos, 42 jaar)

Adresgegevens

logo_klein

 

Wim Egelmeers

Roosendaalseweg 3
5825 HD  Overloon

Tel.	+31 (0)478 – 785 160
Mob	+31 (0)6 – 31 046 853
Web	www.vlieguit.nl
Mail	info@vlieguit.nl